LAB FURNITURE

CANUPY HOOD

ชุดฝาครอบดูดควัน เป็นระบบระบายอากาศเฉพาะจุด มีหน้าที่ดูดไอระเหยสารเคมีและควันออกไปนอกอาคารโดยท่อลมและพัดลมดูดอากาศ

ขนาดชุดฝาครอบดูดควัน
กว้าง (มม.) : 700
ยาว   (มม.) : 600   800   1,000   1,200   1,500
สูง    (มม.) : 400

วัสดุโครงสร้าง
-สแตนเลสสตีลเกรด 304, 316L