LAB FURNITURE

โต๊ะปฏิบัติการติดผนังมีอ่างน้ำ

โครงสร้างตัวตู้ทำจากไม้ Plywood ปิดผิวด้วยลามิเนต, ไม้ HMR หรือไม้ Particle Board grade E1 ปิดผิวด้วยเมลามีน/ลามิเนต

  • Work top เป็น Phenolic  หรือวัสดุอื่น
  • หน้าบานตู้ สามารถเลือกสีได้ตามแคตตาล็อค
  • อ่างน้ำโพลีโพรพีลีน, อ่างน้ำสแตนเลส, อ่างน้ำไฟเบอร์กลาส
  • ก๊อกน้ำวิทยาศาสตร์ 1 ทาง (ลูกบิดหรือก้านปัด)